Friday, October 9, 2009

OBJEKTIF SEKOLAH


Sekolah Kebangsaan Sibugal Besar Sandakan berhasrat:

1.     Melahirkan modal insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia yang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan .
2.     Menjadikan sekolah sebagai tempat menimba ilmu yang kondusif.
3.     Melahirkan pelajar yang berdisiplin dan patuh kepada semua  peraturan sekolah dan negara sepanjang masa.
4.     Memupuk semua warga sekolah dan masyarakat mempunyai semangat cinta dan sayangkan sekolah.
5.     Mencapai tahap kecemerlangan antara sepuluh yang terbaik di daerah Sandakan.

No comments:

Post a Comment

PLANER